Community werken

de toekomst draait om het bouwen van communities.

Het nut én de kracht

Het nut én de kracht van samenwerken, over de afdelingen heen! Wij noemen dat community werken! Wij geloven dat werken in een community de beste manier is om geïnspireerd te raken en elkaar te inspireren met ‘best’ practices… en ‘bad’ practices’ 😉

DELIVERIES 

Een community bouwen

De beste (persoonlijke) groei- en ontwikkelingskansen ontstaan in een community waarin je van elkaar leert. Om een community te bouwen binnen een professionele omgeving is het belangrijk dat alle deelnemers betrokkenen en effectief kunnen samenwerken en zich veilig voelen in hun rol. Organisaties die met succes een lerende (wij noemen het graag groei) community bouwen onder werknemers ervaren vaak meer vertrouwen, respect, empathie en samenwerking. Met deze essentiële principes in gedachten volgen hier een aantal delivery’s.

 • Support netwerken: het gevoel ergens bij te horen.
 • Groeikansen: meer waarde brengen.
 • Persoonlijke investeringen: betrokkenheid bij de besluitvorming, gelijkheid, gevoel van verantwoordelijkheid.
 • Betere samenwerking: toename van het vertrouwen
 • Efficiënte communicatie: meer verbinding = betere communicatie.
 • Verhoogde productiviteit: individuele bijdrage in relatie tot de doelstellingen van de organisatie, gevoel van zingeving.
 • Professionele tevredenheid: verhoogde loyaliteit en betrokkenheid (behoud van medewerkers).

podcast

Community Building

met Sandra van Heulekom
Aflevering S2E09 | 26 min 13 sec

Samen op reis, zonder dat je de eindbestemming kent. We zijn in gesprek met Kim van Stippent (Community builder- FTF) en met Sandra van Heukelom (Bestuursvoorzitter- Pels Rijcken) over de wens die er drie jaar geleden binnen Pels Rijcken lag én over de sterke community van assistants die vandaag de dag binnen Pels Rijcken volledig actief is.

Wat we gaan doen

Sessie 1

Tijdens de eerste sessie gaan we interactief (in hubs) met elkaar aan de slag op gemeenschappelijke thema’s. We gaan verwonderend (een ander woord voor ‘waar wordt veel over gemopperd’) kijken naar onze omgeving, ons werkproces en ons gedrag. Daaruit ontstaan betekenisvolle thema’s waarmee we jouw organisatie kunnen gaan verrijken (alles met -er, beter, slimmer, sneller, efficiënter…). Deze thema’s gaan we projectmatig (via een agile structuur) experimenteren.

Sessie 2

Tijdens de tweede sessie gaan we met elkaar reflecteren op de experimenten en maken we een verdieping (met best en slechte practices) op hoe je nog meer diepgang kan creëren in de community!

 • Verbindingen optimaliseren (het gaat om echte verbindingen)
 • Definieer organisatiewaarden als collectief (gemeenschappelijk doel)
 • Het maken van een online omgeving (platform)
 • Stimuleer verbindingen (empower)
 • Organiseer Full-Team Events (inspireer)
 • Beleg eigenaarschap op alle niveaus (profiel)
 • Promoot een gezond evenwicht tussen werk en privé (welzijn)

Onze best practice: GROW Program Assistants (GPA) Rabobank

Mooi voorbeeld is het ‘GROW Program Assistants (GPA)’ van de Rabobank. Hieronder lees je meer over deze best practice.

Een mooi voorbeeld

De grote droom van Janine Vos (HR Director Rabobank) was ‘One community of Assistants’. Digitalisering en centralisering hebben impact op de processen en vraagt iets van het verandervermogen van medewerkers. Om de bewustwording en noodzaak bij assistants te creëren dat zij ook in beweging mogen komen is het GPA ontstaan. We gingen aan de slag mét de assistants zelf en gingen samen innoveren op het vak. Dit is overigens een grote overtuiging van de ftf: Laat mensen mee denken. Het doel: onderdeel zijn van de beweging en (zelf)reflectief vermogen activeren.

Zo ontstond het groeiprogramma GPA en zijn we actief aan de slag gegaan met talentontwikkeling, proces verbeterend denken/werken en persoonlijk leiderschap (van fixed naar growth mindset). De 4 gedraging van de Rabobank waren de rode draad in het programma: “Een ijzersterke community van assistants in hun kracht, sterk samenwerkend, met een excellente klantfocus en bijdragend aan een betekenisvolle coöperatie die de droom heeft een community bank te worden.”

Cruciale uitkomsten

 • Network of assistants (NoA) met 250+ leden, een eigen Teams-pagina en Website (online platform).

 • Verbinding tussen alle assistants (over de verschillende afdelingen heen) en meer zichtbaarheid.

 • Samenwerking met diverse stakeholders binnen Rabobank waardoor assistants betrokken zijn vanaf het begin van het proces.

 • Kennisdeling: workshops/live-events, webinars met als doel assistants te informeren, te verbinden en mee te nemen in wat er speelt binnen Rabobank.

 • Assistants weten de hulpvraag te stellen met als resultaat dat anderen zich als champions opstellen om anderen te helpen.

 • Doorgroei en doorstroom van assistants naar andere rol binnen/buiten de organisatie.

 • De rol van de assistants richting manager / MT’s is gegroeid (dus ook business wise).

Benieuwd wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen?